Sufism och fred

Badshahi masjid

På Regale Internet Inn i Lahore sprider fläkten en behaglig svalka och lysrör illuminerar rummen, det vill säga så länge det finns ström. Ungefär var tredje timme bryts elektriciteten i schemlagda avbrott på en timme. Men bristen på energi och det ihoptrasslade elnätet är förstås ett av det här landets minsta problem.

Heidenstam – idealism, moral, identitet

Engström, Fröding och Heidenstam

Den senaste tiden har jag alltmer kommit att fundera över retrogardets identitet, och då framför allt vad (och ytterst, vem) som bestämmer om projektet kan anses ha en motståndsidentitet eller en projektidentitet – för att låna två begrepp från sociologen Manuell Castells:

Actionhjältar och vårt kulturarv

Kulturskribenten Malte Persson må ibland anklagas för att rutinmässigt anlägga ett metaperspektiv på de ämnen han behandlar men hans respekt för den klassiska litteraturen går inte att ta miste på. Därför blir jag så glad när han i en recension av de två (!) nyligen publicerade översättningarna av Rolandssången på ett skenbart respektlöst sätt jämför den med typiska hollywoodska actionfilmer.

Lokal tradition – global trend?

Under sensommaren förra året blev jag inbjuden till en litteraturkonferens i Pakistan. Konferensen har skjutits upp flera gånger på grund av säkerhetsläget men blir nu verkligen av den 14-16 mars. Jag har varit i Pakistan två gånger tidigare och hunnit intervjua och i samarbete översätta flera poeter därifrån så det känns väldigt bra att få möjligheten att återvända och fördjupa de erfarenheter jag tidigare tillägnat mig.

Välkommen!

Varmt välkommen till det skandinaviska retrogardets digitala enklav. Med den här portalen fullföljer vi äntligen vad vår första hemsida en gång i tiden försökte göra: att samla liknande estetiska strömningar och ge en överblick över det arbete som pågår, inte bara i tidskriften Aorta utan även i litteratur- och konstvärlden i stort.

Redaktionellt

Efter snart fem års tystnad kommer nu det trettonde numret av tidskriften Aorta. Det första man som läsare bör fråga sig är: Vad motiverar utgivningen av ännu ett kulturmagasin på en redan överhettad marknad? Ett typiskt svar från vilken utgivare som helst torde vara att just deras redaktionella profil tillför samtiden ovärderliga nyanser och ett helt eget perspektiv som ingen annan kan erbjuda. Det svaret är förstås också giltigt för Aorta. En kort historik kan fungera klargörande:

Redaktionellt

I Symposion slår Eryximakos ironisk fast at han et sted har lest en lovsang over saltet, men aldri noe om Eros. Og fordi Eros ikke er et anerkjent samtaleemne, bestemmer det lille selskapet i Symposion seg for å ta det opp som tema for sine rundebordstaler: Det er som om en gruppe intellektuelle idag skulle bestemme seg for å gå mot strømmen og nettopp diskutere Kjærlighet og ikke Politikk, Begjær (i Kjærligheten) og ikke Behov (i samfunnet).
Roland Barthes