Fragmenter av alltidens klagesanger – om Håkan Sandells “Passerande. Nya dikter”, mars 2021

sandell passerande 2021 omslag b.inddHenning Næss, författare och kritiker på norska Ny Tid, redaktör för tidskriften Cogito, skriver här om Håkan Sandells nya diktsamling Passerande (Smockadoll förlag, 2021).

St. Petersburgs dikterinne

luftevangeliet2Recension/anmeldelse av Jelena Schwartzs dikter, samlade i en svensk volym och översatt av Håkan Sandell, Mikael Nydahl & Alan Asaid. Boken heter “Luftevangeliet” och är utgiven februari 2021 av Pamphilus/Ars Intepress. Diksamlingen recenseras av den norska slavisten Annika B. Myhr (vid USN, Universitetet i Sørøst-Norge). Jelena Schwartz var född 1948 och levde hela sitt liv i S:t Petersburg, där hon avled 2010. Boken kan köpas via förlaget, via sv. Bokbörsen, eller med ett enkelt klick från Bokus.

Håkan Sandells “Urvalet så: dikter 1981-2020” – en anmeldelse/recension

håkan«Urvalet så: Dikter 1981-2020»
Håkan Sandell
Smockadoll förlag
902 s.

Det er forlegger Kristian Carlsson som har tatt initiativ til å utgi utvalget av Håkan Sandells diktning i årene 1981-2020. Når jeg en sjelden gang får et så omfattende utvalg av dikt i hendene er det to ting jeg håper på: at forordet er informativt og belysende utover hva jeg vet fra før, og at løse/etterlatte/uutgitte dikt er med bakerst i boken. Begge deler er innfridd.

Pasolinis poesi på svenska

pasolini_omslagEtt urval av Pasolinis poesi har just utkommit på svenska, Olycksaliga generation (2020). Det är denna bloggs Håkan Sandell som tillsammans med Nina M. Olsson har översatt ett urval av vad som i bokens förord rent ut beskrivs som landets främste efterkrigspoet (1922-1975). Pasolini skrev fylliga och färgrika dikter från ett mer folkligt svärmande Roms 1950-tal. Malmö-förlaget Smockadoll är utgivare, och boken står att köpa från nätbokhandlarna, samt direkt från förlaget; https://www.smockadoll.se

“Sovende mennesker er som glassblåsere…” – en dikt av Henning Næss

naesssDen här presentations-sajten har – i likhet med vår tidigare tidskrift, Aorta – haft en inriktning på den korta essän, och mellan publicerade dikter har det varit glest. Här stod ändå en tolkning av en av den tyska expressionismens ledande poeter, Else Lasker-Schüler (1869-1945)  och här av den finska poeten Anni Sumari (f. 1965); Idag publicerar vi en ny dikt av en av sajtens fasta medarbetare, den norske poeten Henning Næss, “Sovende mennesker er som glassblåsare…”.

Dikter med extatisk laddning

unnamed (5)

Ny på bloggen recenserar här Marie Tonkin, poet med senaste utgivna Pyramider i paradiset (2014), den italienska poeten Alda Merini (1931-2009), i svensk översättning av John Swedenmark, som förlaget Lejd har utgivit under titeln Franciskus – Den skapades sång. Förlaget beskriver hennes som en av efterkrigstidens stora italienska poeter, och en legend har Merini blivit, med sin intensiva poesi och sin trasiga livshistoria.

”som et smil bak selve tingen” – André Bjerkes essayistikk

PortrettRetrogarde.org:s återkommande medarbetare Kjetil Berthelsen ger här en presentation av den norske nyklassicisten André Bjerke (1918-1985) och dennes tankar så som man möter de i hans essäer och poesi. Bjerke har varit av särskild betydelse för den norska sidan av den retrogardistiska miljön, med poeter som Henning Næss och Ulrik Farestad, och föregångare som Jon H. Rydne och Håvard Rem.

Retrogardet svarar Rebecka Kärde (Dagens Nyheter)

unnamedInnevarande dygn satte Rebecka Kärde nytt rekord i kompendiets konst då hon i Dagens Nyheter sammanfattar nyklassikern, Om retrogardism, med följande djupsinnighet; “som i korthet kan beskrivas så här: poesin är inte rotlös”. Detta om den retrogardistiska poetik som drev tio års utgivning av tidskriften Aorta, fyra antologier, och med hundratalet medarbetare. Det visar hos Kärde tillbaka mot en åldrande kultur-evolutionär kronologisk grundsyn på konst och kultur, bara omedvetet upprepad av nytillkomna kritiker. I sak så har Kärde inte Om retrogardism i bokhyllan, då hon anger fel tryckår. Hon har heller inte läst boken, då hon talar om “essän” utan att ha noterat sig ens det enklaste faktum att boken mycket tydligt består av två essäer. Det existerar helt enkelt inte en “Om retrogardism”-essä så som påstås. Utan Om retrogardism var den samlande titeln på två självständiga, påfallande olikartade essäer; “Tillbaka till framtiden” av Clemens Altgård, och “Vid den blåa blixten, vid den gröna lind” av Håkan Sandell. Rebecka Kärde bluffar, vill verka insatt, men har aldrig öppnat boken. Fy på sig.

Gene Dalbys poesi revisited

GeneDalby2Gene Dalby (f. 1957) er kanskje en av våre best bevarte poetiske hemmeligheter. Denne påstanden kan synes paradoksal, all den tid han har et betydelig forfatterskap bak seg og har visst å gjøre seg bemerket  i offentligheten. Hittil har det blitt tolv diktsamlinger, samt et samarbeidsprosjekt med Cindy Haug. Men ikke desto mindre er han en sjelden plante i vårt litterære herbarium, og i så måte hviler det fortsatt noe hemmelighetsfullt over denne innbitte lyriske individualisten. ”Du skal skrive dit eget liv”, lød det første av Kristiania-bohemens ni bud. Dalby tenker ganske anderledes; for ham lyder snarere budet: Du skal skrive din egen tid! Men det betyr minst av alt at hans diktning tar form av høystemte lovsanger til samtidens fortreffelighet, tvertom er hans forhold til tiden spenningsfullt og tvetydig, og for å komme med nok en paradoksal formulering: Han er tidsmessig på en utidsmessig måte.