Varaktigare än koppar – Regina Derieva 1949-2013

reginaPoeten Regina Derieva är död. Hon föddes 1949 i Odessa, i det forna Sovjetunionen. Från 1965 till 1990 levde och arbetade hon i Karakanda, Kazakstan. I det forna Sovjetunionen censurerades hennes poesi (ord som “tårar” ströks bort) och hon uppmanades så småningom att lämna landet av ingen mindre än Joseph Brodsky.

Den goda människan

filosofernaBåde Platon och Aristoteles kan, föga förvånande, sägas vara ”grekiska” i sin syn på vad som kännetecknar en god människa. Med ”grekisk” menar man då att synen på vad som utmärker en god individ kan sägas avspegla den antika grekiska världens värderingar kring ändamålsenlighet etc.; mer om det nedan.

Figurationsdebatten fortsätter

Emil NoldeHistorikern Fredrik Persson gör ett sent, men initierat och välkommet, inlägg i figurationsdebatten i dagens Sydsvenskan. Han analyserar nazisternas förhållande till “urartad” respektive nazisanktionerad konst, och pekar på de vacklade estetiska preferenserna. Persson konstaterar bl.a. att “nazisternas ideal tycks mindre entydigt än man kan tro gör inte deras förhållningssätt till konsten mer uthärdligt. Det finns dock anledning att med större försiktighet kleta etiketten nazi­konst på sådant man finner för kitschigt eller figurativt.”

Retrogarde – avantgarde, diskussion i Malmö

Tid: 19 oktober kl 19. Fri entré.
Plats: Loftet, Hedmanska gården, Lilla torg, Malmö

I 1517 slog en tysk munk 95 teser op på en kirkedør i Wittenberg. Det ændrede kristendommen for altid og fremkaldte en frodig digtning, ikke mindst i Malmø. I 1995 slog to malmødigtere to essays op i en bog. De ville ændre poesien og fremkalde en frodig digtning, ikke alene i Malmø.

Aorta recenserad i GP

Mikael van Reis recenserade Aorta i Göteborgsposten 2011-08-29. Tyvärr är recensionen inte utlagd på nätet, varför vi tar oss friheten att citera den nedan:

“Bland Göteborgs kulturtidskrifter finns Aorta som befrämjar retrogardistisk kultur. Termen är motsatsen till avantgardism och ­innebär att viss tradition hyllas som bas för ny litteratur.

Ur Caligulas ruiner

Dagens Nyheter meddelar idag att italienska myndigheter visat upp den sönderslagna staty som troligen föreställer den berömde romerske kejsaren Caligula (stäng gärna av öronen om ni ser DN:s filmklipp där Caligula uttalas “Kalle Goola”). Den 15 januari meddelade den italienska tidningen Corriere della Sera att den italienska tullen och polisens konststöldsavdelning avslöjat att plundrare troligen upptäckt och höll på att plundra en länge försvunnen villa som tillhört Caligula.

Bjäremålarna ställer ut i Båstad

Konstnärsgruppen Bjäremålarna: Gustav Sundin, Nathan Sowa och Fredrik Thorsén, ställer för sjätte året ut, med start den 25 juni, i Villa Abelin vid vackra Norrvikens trädgårdar i Båstad. Efter att ha besökt utställningen kan jag varmt rekommendera den. Jag är, föga förvånande, helt övertygad om det klassiska måleriets relevans i det 21 århundradet, vilket också är temat på den föreläsning som anordnas den 30 juni kl 16.00 i Villa Abelin. Föreläsare är Joakim Ericsson, akademisk rektor vid The Florence Academy of art i Göteborg.