Stefan George – Om diktning

Stefan George

Om diktning

I

I diktningen – som i alle kunstvirksomheter – er enhver som er grepet av
henfallenheten til å ville »si« noe eller »bevirke« noe ikke engang verdt å
tre inn i kunstens forgård.

Enhver uåndelig spissfindighet ethvert kiv med livet tyder på en ennå
uordnet tenkevirksomhet og må holdes borte fra kunsten.

Til våre kritikarar

Följande text har publicerats som en replik till Lina Undrum Mariussens recension av antologin Urblå Natt i nättidskriften Jung.no. Men den är ursprungligt skriven med tanke på andra kritiker av Urblå Natt som var lite väl självsäkra i sin uppfattning av traditionsmedveten poesi. Vi publicerar därför texten på nytt här.

Blaise Cendrars – »Legenden om Novgorod«

Det var först då som jag verkligen var poet.

När man är sjutton år – vilket också Arthur Rimbaud påpekat –

har man inget annat än poesi och kärlek i huvudet… Det var en sådan där kvävande kväll,
lindarna doftade som ett öl från München. Och den dåsiga vinden
slickade i sig fjärilarnas skum kring nattens gatlyktor… Och de ärevördiga schweizarnas villor
klättrade likt en yster flock av rosa får ner mot vattenhålet.