“Musikhistorien är en myllrande väv”

Ibland släpper DN fram klassiskt orienterade skribenter på kultursidorna, det händer sällan men den senaste satsningen på Klassiska revolutioner verkar väldigt spännande. I en serie på 10 artiklar ska Martin Nyström beskriva de mest innovativa ögonblicken inom klassisk musik. Hans första text handlar om hur flerstämmigheten lyfter den liturgiska musiken till ett eget estetiskt uttryck, bortom dess kyrkliga funktion. Texten tar sitt avstamp i verket Viderunt omnes som troligen skrevs 1198 i Paris av Perotinus.

Magi

Efter ett år och sju sorger är nu äntligen Aortas sista nummer på väg till tryck. Ja, det sista, det 27e sedan starten 1997. Den tryckta tidskriften Aorta upphör med detta nummer. Till er prenumeranter som fortfarande har ett nummer innestående kommer en särskild present att skickas ut med tidskriften.

Die Meistersinger von Nürnberg og Retrogardismen

Etter å nettopp ha overværet den fremragende oppsetningen av Wagners MeistersingerGøteborgsoperaen må jeg spørre: finnes det egentlig noe klassisk-musikkverk som bedre presenterer det retrogardistiske budskap enn nettopp denne, komponistens eneste komiske opera? Foruten å presentere Wagners idealstat – hvor kunst er gravalvorlig hobby for enhver samfunnsborger og hvor kjærligheten aktes høyere enn penger og politikk – er verket en skildring av komponistens idé om kunstnerens høyeste vesen. Altså, ikke bare hva kunst består i, men hva som skal motivere de som utfører den. Meistersinger går videre enn Wagners andre, alvorlige, operaer, som utforsker kjærlighetens makt og vesen (Tristan, Tannhauser, Flygende Hollender) eller som mytografisk skildrer kosmiske krefter i samspill med psykologiske drifter (Ringen). Meistersinger gir Wagners svar på Montesquieus skisse over politisk styreform og styreformens prinsipp – mellom statsforvaltning og borgeres pasjoner. Den nürnbergske utopi befolkes av deltidskunstnere og håndverke og er slik sett selvforsynt både materielt og kulturelt. Marx’ samtidig formulerte passasje om hvordan mennesket under kommunismen vil leve et komplett liv som fisker på dagen, hyrde på ettermiddagen, og kunstkritiker på kvelden springer, tankevekkende nok, en lett i hu.

Stil

En av de diskussioner i vilken jag haft i särskilt hög grad fel, var en kväll i Berlin på 90-talet, i samtal med Aris Fioretos. Allt medan vår jovialiske värd, Herr Vallgren, såg mer och mer förtvivlad ut, hackade jag och Herr Fioretos loss på varandra. För att reta honom ytterligare lade jag till ett retoriskt “-Och du, du tror väl att litterär stil är en fråga om intelligens!?” På vilket det kom ett surt och färglöst, men som vi skall se förvisso korrekt, “-Ja”.

Så att vi inte vissnar ihjäl

För 1980-talets danska poetiker var det en självklarhet att försöka återerövra metafysik och estetik efter det föregående decenniets socialistiska realism och dess ensidigt dialektiskt-materialistiska livssyn. Pia Tafrups poetik “Over vandet går jeg” (1991) hade visserligen varit under förberedelse länge (och utdragsvis skymtat i tidskrifter) men istället blev det, genom “Mit lys brænder. Omrids af en ny poetik”, Søren Ulrik Thomsens minimalistiska program som fick ett närmast kusligt starkt inflytande på generationen. Kusligt på så vis att det i efterhand kan vara svårt att föreställa sig hur den, med ett exempel, fick en ung poet som mig själv att skära ner dikterna i “Flickor” (1988) till en fjärdedel av sin ursprungliga ordmängd, och att precis det samma hade varit fallet för Clemens Altgård i arbetet med debuten “Pandemonium” (1986), en diktmanus som annars först rymt långa berättande dikter med inslag av redigerade drömfragment.

Några tankar utifrån Sjklovskijs teori om “främmandegöringen”

Ett välkänt sätt att förklara vad ordkonsten egentligen är för något, och som även säger något om varför poesi ibland kan vara ”svårt”, är de ryska formalisternas idéer om “främmandegöring” och ”desautomatisering”. Teorin presenterades 1917 av Viktor Sjklovskij i en uppsats med namnet ”Konsten som grepp” (Iskusstvo kak priëm), publicerad på svenska i antologin Modern litteraturteori redigerad av Claes Entzenberg och Cecilia Hansson.

Två sorters svårt

Den läsare som säger sig förstå allt i Ezra Pounds “Cantos” får nog sägas ha förtjänat ens misstro. Pounds huvudverk är alltid suggestivt men även så pass dunkelt att när det sker att man anser sig ha begripit ett helt avsnitt så infinner sig en känsla av belöning. Robert Graves, mytens och de irrationella krafternas besjungare, ansåg den surrealistiskt påverkade Dylan Thomas för humbug; “his poems doesn´t Mean anything”, beklagade han sig. Stephen Spender uttryckte kritiken mer precist; “it is just poetic stuff, with no beginning or end, shape or intelligent and intelligible control”.

“…cultured freaks like you and me”


Et spørsmål som ofte opptar meg er hvordan man intellektuelt kan forsvare retrogardistisk kulturforståelse – eller en hvilken som helst kulturforståelse, for den del – og hos hvilke tenkere og teoretiske tradisjoner en slik begrunnelse kan finne klangbunn. En enkel gjennomlesning av den nylig publiserte enquete i Aorta 25/26, med tittelen “retrogardisme reloaded” burde illustrere hvordan det er umulig å finne et ensartet svar på spørsmålet, selv blant medsammensvorne retrogardister. I samme nummer utforsket jeg selv muligheten i min behandling av George Steiner, en talsmann jeg anser som fruktbar for retrogardismen, og uunnværlig for enhver opplyst kulturdiskusjon uansett ståsted og tema. Hvem andre melder seg som intellektuell mesén? Maleren Christopher Rådlund satte meg nylig på sporet av den høykonservative engelskmannen Roger Scruton. – Filosof, vinkritiker, revejaktforsvarer, tobakksinvestor (og -røyker), operakomponist, og “poster boy” for overvintrede Burke-tilhengere i Storbritannia. Så omfattende og mangfoldig er hans produksjon at jeg skulle ville etablert neologismen scrutonize for målrettede akademiske undersøkelser over et vidt spekter, om bare engelsk var vårt språk her i bloggen. (Jeg vil, en passent, opplyse om at det ikke er meg bekjent til hvilken grad Christopher Rådlund deler Scrutons kunst og kulturbetraktninger – han var dog behjelpelig nok til å henvise meg til den særdeles interessante BBC dokumentaren med tema ‘skjønnhet’, hvor revejegeren hensynsløst braser med sin intellektuelle jaktlisens).

Gothic Revolution

De förbannade tapeterna förstår jag inte varfär man alltid skall låta William Morris (1834-1896) representeras av här hos oss, där det som generellt skrivs om prerafaeliterna är helt meningslöst. Hans arbetskapacitet var i själva verket enorm. Utöver design-firman, bokkonstproduktionen, islandsreportagen, de episka dikterna osv tillkommer även sysselsättningar som minst femhundra sidor politiska skrifter samt de sista årens (tidiga) fantasyromaner.

Superhjältar

Under rubriken “Actionhjältar och vårt kulturarv” skriver Carl Forsberg intressant om bl a Neil Gaiman. En serieskapare som snarare än att återberätta och omskapa klassiska berättelser istället har använt klassiker som en modell för det egna tänkandet kring epik är Alan Moore (f. 1953). Han kom att inympa friskt blod i tecknade superhjälteserier både för Marvel och för DC Comics (Superman, Swamp Thing etc). Han skapade “Twilight of the Superheroes” med inspiration från Wagners Götterdämmerung, och byggde upp ett eget superhjälteuniversum i den nu beryktade “Watchmen”.