Samfunnet slik det er

I 1919 publiserte Rudolf Steiner, som har 150-års-jubileum år, en bok som var ment som et idemessig utkast til en helt ny form for organisering av samfunnet. Denne organiseringsformen kalte han for ”tregrening.” Rudolf Steiner hadde sett verdensamfunnet styrte inn i en gigantisk katastrofe. Denne katastrofen viste at den gamle inndelingen av samfunnet uvegerlig måtte føre til nasjonale og internasjonale konflikter. Dersom man ikke i tilstrekkelig rad tok hensyn til den enkelte nasjons suverenitet, ville det føre til kriger og etniske uroligheter. Nasjonale og overnasjonale myndigheter som trakk skillelinjer på tvers av etniske grenser ville føre verden inn i katastrofen. Slike inndelinger kunne bare forklares med at visse nasjoner følte seg hevet over andre, på grunn av økonomiske eller andre interesser, og at de ønsket å være i besittelse av overnasjonal suverenitet.