Figurationsdebatten fortsätter

Emil NoldeHistorikern Fredrik Persson gör ett sent, men initierat och välkommet, inlägg i figurationsdebatten i dagens Sydsvenskan. Han analyserar nazisternas förhållande till “urartad” respektive nazisanktionerad konst, och pekar på de vacklade estetiska preferenserna. Persson konstaterar bl.a. att “nazisternas ideal tycks mindre entydigt än man kan tro gör inte deras förhållningssätt till konsten mer uthärdligt. Det finns dock anledning att med större försiktighet kleta etiketten nazi­konst på sådant man finner för kitschigt eller figurativt.”