Två recensioner av Göran Sonnevis “Sekvenser mot Omega”

dante-infernoGöran Sonnevis senaste diktsamling, Sekvenser mot Omega, har de senaste veckorna mottagit ett par längre recensioner på olika bloggar. I Populär Poesi, den 8 juni, av Håkan Sandell;

http://www.popularpoesi.se/recensioner/nummer-32/goran-sonnevi-skonhet-tankens-komplexitet-och-humorloshet/

och i Örnen och Kråkan, den 14 juni, av Magnus William-Olsson, här;

http://ornenochkrakan.se/wp-content/uploads/2017/06/11.-170614-Göran-Sonnevi-Sekvenser-mot-Omega-2.pdf

/David Almer