Två recensioner av Göran Sonnevis “Sekvenser mot Omega”

dante-inferno

Populär Poesi har – juni 2020 – efter redaktionsskifte låtit plocka ner sina gamla nummer o texter från sajten, vi lägger därför ut recensionen av Sonnevi fr 2017 direkt på sidan, här;  /red.

Göran Sonnevis senaste diktsamling, Sekvenser mot Omega, har de senaste veckorna mottagit ett par längre recensioner på olika bloggar. I Populär Poesi, den 8 juni, av Håkan Sandell;