… Nameless here for evermore…

18. Januar 2010 ville markert det seksti-første besøket fra den såkalte “Poe Toaster” til graven til E. A. Poe i anledning poetens fødselsdag. En maskert person har siden 1949, i tidstypisk forkledning, vandret opp til Poes opprinnelige gravsten i Baltimore, utført en taus og høytidelig skål, og plassert resten av cognacflasken sammen med tre røde roser på graven. – Av og til i følge med et kort notat. De siste tyve årene har den ukjente offerpresten blitt iakttatt av flere turister fra hele verden, og ritualet har blitt stadig mer utførlig dekket av aviser i Maryland. I år, for første gang siden tradisjonen startet, dukket ikke “the Toaster” opp.

Det vites lite om foranledningen for minneskålen eller minneskålerens identitet, dog gjengangsvitners beskrivelse og minnesedlers hentydninger og innhold gjør det sannsynlig at den opprinnelige skåleren ga bort sitt embete til en arvtager en gang sent på 1990-tallet.

Like usikkert er det hvorfor tradisjonen ser ut til å være avsluttet fra og med i år. Øyenvitner fortalte at den nye (hvis det er det han er) skåleren så ung ut, og begivenheten ble fulgt av opptil et hundretalls personer sist år. Det er derfor trolig ingen praktiske årsaker til at graven stod ubehyllet i grålysningen denne 19. januar. Ingen vet heller om begivenheten gjenopptas neste år, men kanskje er seremonien avsluttet like brått og brutalt som livet til Poe selv?

Personlig synes jeg ikke større heder kan gis denne blant de største av Apollons sønner enn om hans æresbevisning forsvinner idet dens popularitet er stor, og under for evig mystiske omstendigheter. May the toaster rest in peace!
Alexander Z. Ibsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.