Steampunk, ett reclaimfenomen

Är steampunk på väg att bli ett mainstreamfenomen? Efter att ha existerat i minst 30 år verkar nu denna retrofuturistiska subkultur ha nått ut till en större publik. Det kan tyckas märkligt att det i den digitala eran uppstår en sådan fascination för den industriella revolutionens ångkraftsbaserade teknologi, det viktorianska modet och en svunnen tids science fiction-litteratur. I årets tredje nummer av amerikanska Time finns en artikel, författad av Lev Grossman, med rubriken ”A Handmade World” och nedryckaren ”Why steampunk is the subculture of the moment”. Grossman försöker med andra ord besvara frågan om hur det kan komma sig att en från början ytterst avgränsad kulturyttring nu börjar göra sig gällande på flera områden och därtill få allt mer massmedial uppmärksamhet.

Självfallet fungerar artikeln också som en introduktion av en rörelse som trots allt inte kan förväntas vara bekant för alla läsare av Time.

Som Grossman påpekar så har fenomenet sin upprinnelse i litteraturen. K W Jeters roman Morlock Night från 1979 räknas som en startpunkt. Med The Difference Engine av William Gibson och Bruce Sterling blev steampunk ett etablerat begrepp och då också som en parallell till den redan kända beteckningen cyberpunk.

Sedan dess har steampunkestetiken dykt upp i datorspel, filmer och på senare tid i musiksammanhang.

Steampunk är på gräsrotsnivå, åtminstone för närvarande, raka motsatsen till massproduktion och de sanna entusiasterna skapar sina egna fantastiska föremål och apparater, ofta med digital teknik under ett skal i retrostil. I vissa fall är fantasifullheten också av en sådan beskaffenhet att man kan associera till surrealisterna eller till Terry Gilliams bildvärld.

Grossman menar att steampunkrörelsen kan ses som ett svar på den moderna teknik som omger oss i dagens samhälle. Bland annat skriver han: ”Take the iPhone: its form gives no clue as to its function or who made it or where it came from. There are no screws. You can’t hack it. It’s perfect, but it might as well have been made by aliens and fallen to Earth in an asteroid.”

I direkt anslutning till detta formulerar han en tanke som jag finner väldigt tilltalande:”The same way punk took back music, steampunk reclaims technology for the masses.”

Så kan man faktiskt betrakta fenomenet, steampunk som en estetisk proteströrelse vars anhängare väljer att vara kreativa och använda den egna fantasin i stället för att likt ludditer förstöra de moderna maskinerna.

Clemens Altgård

Leave a Reply

Your email address will not be published.