Gottfried Benn – Du menar, till exempel…

Du menar, till exempel…

Du menar, till exempel,
att Zürich har mer djupsinne,
att intryckens inspiration
är innehåll man återfinner?

Menar du att i Havanna,
hibiskusrött och evigt-vitt,
väntar manna en resenär
i hans ödemarksmisär?

Stationsgator och stritor,
boulevarder, lidos, strøk,
i möte på Fifth Avenue
står tomheten i nästa krök,

nej, fruktlöst omkringflackandet!
Du märker det också en dag:
bli hemma och stilla bevara
ditt eget välomgränsade jag.

Tolkning: Håkan Sandells verkstad

Gottfried Benn (1886-1956), hudläkare och poet, debuterade innanför den berlinska expressionismen, där han likväl först under 20-talet kom att utveckla sin karaktäristiska kombination av rimmade strofer och antropologiskt och naturvetenskapligt ordbruk. Efter ett tragiskt deltagande under något år i den första nazistiska yran, kom han att stå för en stoisk pessimism. I sin poesi kombinerade han en musikalisk modernism med täta återfall till bunden form.

Leave a Reply

Your email address will not be published.