Europas skumring i farger

Flere store TV kanaler viser i skrivende stund restaurerte filmopptak fra 2. Verdenskrig: for eksempel NRK 2s Apokalypse – verden i krig (Norge), PBSs The Perilous Fight – Americas World War II in Color (USA), flere episoder på History Channel (internasjonal). Flere tusen timer med saumfaring av arkiver og glemte filmruller – for ikke å snakke om det møysommelige arbeidet med å reparere alt materialet – gjør det mulig å oppleve Europas mørkeste år i lyse farger. Man skulle tenke seg at opplevelsen ville skapt en større nærhet til materialet, men det er nærmest som å være vitne til en ny krig, en man ikke visste om.

Den rådende filmteknologien fra midten av det 20. århundre har påvirket hvilket bilde vi i dag har av 2. Verdenskrig. Immobile kamera, lite mulighet til lysmanipulasjon, færre bilder per sekund, korte sekvenser, manglende lyd, har gjort inndelt krigen i scener og tableaux – akkurat som Churchills boktitler har gjort det metaforisk (”The Gathering Storm”, ”Their Finest Hour”, osv). I sorthvitt klippene vi er vant med følger vi ikke tyske soldater i mars; vi ser dem paradere forbi, enten fra grumsete fjern avstand, eller hektisk og uskjelnellig up-close. Krigsskipene går i ett med det mørke Atlanterhavet, akkurat slik U-båtene i virkeligheten gjorde det. Silhouettene av gjenstående fasader og piper tegner seg i chiaroskuro mot tåkete skytunge himler. Befolkningen i ruinene beveger seg umenneskelig hurtig, stille, og monokromatisk i mørket.

De restaurerte fargene og den effektive moderne klippingen gjør krigen mindre virkelig. Det er vanskelig å forbinde ansiktene og maskinene – i sin fornyede detaljrikdom – med forestillingen om det kataklysmiske Europa vi kjenner fra det vi har lest og diskutert. Det fargede vadmelet i tøyet, rynkene i kinnene, og rusten i pansermetallet er simpelthen for levende og nyanserte for den enkle fremstillingen i svart og hvitt det er behagelig å tenke seg det tredje rikets oppstandelse og undergang gjennom.

Alexander Z. Ibsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.