På utrotningshotad-listan – Tony Harrison om poesin

Några fragment av en BBC Radio 3-intervju med Tony Harrison fastnar i minnet. Harrison är som poet traditionalist (med en tydlig förkärlek för parrimmet) och har kallats för den engelska vänstersidans Poet Laureate. Han har utifrån sin arbetarbakgrund – familjen bodde i Leeds, pappa var bagare, mamma hemmafru – behållt en stillsam solidaritet med sin bakgrund. Likt verken till en filmare som Mike Leigh genomsyras hans dikter av en vardagshumanism, men i tillägg av en lojalitet och förankring som även omfattar det historiska rummet. I intervjuen beskriver han hur en familjs första gravsten, gärna med stolt yrkesbeteckning, i hemstaden ofta gavs rejäl höjd, de efterföljandes gravstenar tänkta att vila under den, detta förstås ovetande om att följande släkten skulle komma att flytta söderut. Dikten “V” behandlar hur fotbollshuliganer vält föräldrarnas gravstenar, och kryssande kyrkogården på väg till Leeds United´s hemmamatcher sprutmålat “UNITED” över dem. I dikten skapas en dubbeltydighet genom hur det stenhuggna ordet “UNITED” också ofta förekommer på äldre gravstenar där en äkta hälft förenats med sin make eller maka. Solidaritet till döds, till betydelsvärde, dubblerat med död solidaritet.

Mot slutet av, det långa, samtalet frågar intervjuaren; “-Kan man inte säga att du alltid tagit din omsorg för en kultur som behåller ett minne av sitt eget förflutna och ett engagemang i sitt förflutna, i kontrast till en samtida kultur som alltmer intresserar sig endast för nuet?”. Till vilket Tony Harrison ger bland annat följande svar; “På nåt sätt tror jag att jag alltid har sett på poesin som en utrotningshotad konstart…men just så som utrotningshotade djur visar på skönheten i deras naturliga levnadsförhållanden och omgivningar och det snarast mer än vid någon annan tidpunkt, så har poesin…Jag har d e t slagets tro på den, men – på daglig basis, för att kunna ge mest möjliga av min livsenergi till den så har jag även behov av att anknyta till ett förflutet där poeter var mer ambitösa, och mer i skärningspunkten av sin tids kulturella och sociala liv.”

Håkan Sandell

Leave a Reply

Your email address will not be published.