Du kan börja här

Idag är det första recensionsdag för det sista numret av tidskriften Aorta. En snabb googling ger vid handen att hittills en skribent, som händelsevis också medverkar i numret, givit en fyllig presentation av innehållet och dessutom placerat temat i en större esoterisk/estetisk tradition. Vi har över åren fått väldigt mycket skrivet om tidskriften Aorta. Vi är bortskämda på det sättet, som väldigt få andra tidskrifter i den nordiska kultursfären. Man kunde förledas att tro att det beror på det relativt unika innehållet och den höga kvaliteten, men det är förstås inte hela sanningen. I ett tämligen homogent litterärt landskap sticker Aorta ut, mycket medvetet. Därför kan vi också mycket självsäkert räkna med fler skriverier.

Numrets innehåll står alldeles utmärkt på egna ben och riktar sig inte direkt till nybörjare inom de ockulta konsterna. Därför kommer det helt säkert också att finna en andrahandsmarknad bland excentriker och seriösa sökare utanför vår vanliga läsarkrets. Det känns väldigt skönt att gå ut med stil. Men eftersom det också är det sista numret av tidskrift med en 14-årig historia finns här också chansen för en lite seriösare granskning. En sådan granskning kan svårligen gå förbi alla de debatter som Aorta på gott och ont engagerat sig i. Retrogardet adopterades ju in i den skandinaviska kulturkontexten med en stridsskrift som redan den gav upphov till en märklig debatt i Res Publica. Och så har det fortsatt.

Här kunde jag ha presenterat en länksamling med texter som finns tillgängliga via nätet och som berättar något om den hållning vi fortsätter att inta. Många av debatterna initierades förvisso inte av oss, men det jag tror samtidigt inte att de hade nått ett sådant allmänintresse, en sådan kritisk massa, om det inte funnits en tidskrift som Aorta som kunde visa ett reellt alternativ och hur det praktiskt skulle kunna gestalta sig. Men någon länksamling blir det inte. Jag vill inte minnas Aorta som där bråkige kverulanten, som postmodernismens party pooper. Därför länkar jag mycket hellre till den en  text med många medförfattare som står att läsa i Aorta nr 25/26 och som jag menar rymmer den nygamla poetiska medvetenhet som utgör en bördig mylla för vilken konstnär eller poet som helst som vill så sina frön där. Den texten berättar något om den kulturella miljö vi försöker skapa.

Har du inte redan köpt Aorta nr 27? Då föreslår jag att du gör det. Omedelbart. Det är visserligen dyrt, men du får många fina färgbilder. Och du kan betala både direkt på nätet eller invänta en gammal hederlig pappersfaktura. Klicka här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.