En försummad symbolist – Sâr Péladan

Joséphin_Péladan_På retrogarde.org, liksom tidigare i tidskriften Aorta, har det varit möjligt att finna artiklar kring skiftande konströrelser organiserade utifrån delvis esoteriska principer; om Vyacheslav Ivanov, som företrädare för den ryska symbolismen (Aorta nr. 14); om William Morris, i kretsen kring pre-raphaeliterna (Aorta nr. 3); om Mallarmé-lärjungen Stefan George, med sin tyska cirkel.

Sedan förra året finner man i tillägg en hel sajt tillägnad Sâr Joséphin Péladan, en av huvudorganisatörerna till den franska Rose+Croix-rörelsen, med dess unika centralposition innanför den franska symbolismen, särskilt bland bildkonstnärerna (här:  http://peladan.org/).

Det är den engelsk-grekiska konstnären och forskaren Sasha Chartow som står bakom sajten, och för den som klickar runt en smula går där att finna flera intressanta längre introduktioner och recensioner, bland annat ovanligt nog ett översatt utdrag från Péladans roman Istar (1888).
/Thomas Tibern

This entry was posted in Blogg.

One thought on “En försummad symbolist – Sâr Péladan

  1. A little bit of knowledge goes a long way in all situations in life.

    Buying a car is no different! That means you need to
    read advice from experts, as detailed below, to ensure
    that when you shop for that car, you really
    know what you’re doing and how to get the best deal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.