Varaktigare än koppar – Regina Derieva 1949-2013

reginaPoeten Regina Derieva är död. Hon föddes 1949 i Odessa, i det forna Sovjetunionen. Från 1965 till 1990 levde och arbetade hon i Karakanda, Kazakstan. I det forna Sovjetunionen censurerades hennes poesi (ord som “tårar” ströks bort) och hon uppmanades så småningom att lämna landet av ingen mindre än Joseph Brodsky.

1991 flyttade hon med make och son till Israel. De nekades emellertid medborgarskap eftersom de var praktiserande katoliker. 1999 erbjöd sig då en möjlighet att flytta vidare till Sverige. Fram till sin bortgång var Regina Derieva bosatt och verksam i Märsta.

Simon Löfroth har delgett en runa i Svenska Dagbladet, och i Sydsvenskan skriver Håkan Sandell:

“Det har varit en tyvärr välbevarad hemlighet att en av Rysslands mest aktade poeter länge befunnit sig i Sverige… Hennes poesi är å ena sidan välförankrad i den kristna tron och den ryska ortodoxin, men hon var även en klassiskt skolerad poet, i ständigt samtal med de romerska elegiska-satiriska poeterna och med den hellenska filosofin.”

regina_youngDet brittiska förlaget Arc Publications har satt upp en tribut-sida där Valentina Polukhina tillräknar hennes poesi inte bara en förmåga “att trösta men även att läka”, medan den litauiske poeten Tomas Venclova där kallar henne en efterföljare till barockens metafysiska poeter och beskriver hennes poesi som att äga “the imagery and syntax of the Gospels and the Books of Prophets…for her, a natural element just as apocalyptic presentiments and mystical hope, that formed the axis of her world-outlook.”

På svenska finns så långt två tolkningsvolymer; Himmelens geometri (2003, Norma förlag, Jangfeldt/Samuelson) och Oavbrutet svarta bilder (2007, Carl Forsbergs bokförlag, Sandvik/Sandell). En längre intervju gjordes i samband med utgivningen av Himmelens geometri av SvD:s Ricki Neuman.

/David Almer

(Begravning har ägt rum på lilla julafton, på Norra Begravningsplatsen i Stockholm.)

This entry was posted in Blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.