Nerdrum-saken inn i sin siste fase

nerdrumI Norge har rättssaken mot Odd Nerdrum gått ett andra varv. Ämbetsmannastaten fortsätter en gammal dålig norsk tradition med rättsförföljelse av särbegåvade individer som oupphörligt och brinnande skänkt av sig själva till sitt land men samtidigt utmanat. Så som var fallet med en Marcus Thrane  eller en Hans Jæger.  Det är den nu 70-årige Odd Nerdrum, landets främste konstnär, som man denna gång önskar kasta i fängelse, tillsammans med våldtäktsförbrytare och rattonykterhetsdråpare. Men det är inte Nerdrum som bör skämmas. Hans advokat uttalar för norska Dagbladet den 17 juni att en dator hade åstadkommit en rättvisare dom, eftersom en dator saknar känslor. Vår återkommande medarbetare på retrogarde.org, Henning Næss, rapporterar om saken. /red.

Saken mot Nerdrum går nå inn i sin siste fase. Dersom han ikke anker også denne gangen, blir dommen stående på ett år og åtte måneders fengsel. Ett år av dommen er ubetinget. I 2012 ble han dømt til to år og ti måneders fengsel. Dommen er med andre ord kraftig redusert. De formildende omstendighetene i saken har med Odd Nerdrums sykdom å gjøre, men også med at retten er enig med domfelte i at han høyst sannsynlig har skattet av alle pengene. Men når det gjelder den delen av saken som har å gjøre med en betydelig pengesum som Nerdrum la bort i en bankboks, fester ikke retten tillitt til at disse pengene, slik Nerdrum forklarer det, ikke var ment å skulle brukes av ham personlig, fordi de ikke ble hentet ut av ham fysisk. Pengene var, slik Nerdrum forklarte det, ment å skulle brukes til å betale hans oppdragsgivere og kjøpere, som hadde kjøpt bilder med sigende maling. Opprinnelig mente retten at disse pengene heller ikke ble beskattet, noe retten ser ut til å ha skiftet mening om, etter at Dagbladet begynte å grave i saken. Men til tross for dette, fester retten ingen tillitt til at disse pengene ikke var ment for Nerdrum personlig. Ifølge retten har Nerdrum sammen med sitt galleri, gjemt bort disse pengene, med tanke på å unngå å betale skatt av dem.

Det er vanskelig å felle en sikker dom over Lagmannsrettens underliggende motiver i denne saken. Det er helt klart at Dagbladets avsløringer har bidratt til å formilde dommen. Problemet til Nerdrum er at han ikke kan bevise at pengene han la bort i bankboksen, virkelig var ment å skulle ligge der i tilfelle han fikk eventuelle erstatningskrav mot seg fra sine tidligere kjøpere og oppdragsgivere. Nerdrum påstår også at pengene faktisk ble beskattet på et senere tidspunkt, noe retten ikke har lagt vekt på i sin kjennelse.

unnamed (2)Personlig feller jeg likevel denne dommen over Lagmannsretten: Lagmannsretten dømmes til evig straff i helvete, for ikke å ha tatt menneskelige hensyn i en sak som allerede fra begynnelsen har vært uklar, rotete og inkonsekvent gjennomført. Dersom Dagbladet ikke hadde kommet inn i saken, ville antagelig dommen fra 2012 blitt stående. Det er nokså skremmende at man må stole på aviser og uforstående krefter, for å få noenlunde rettferdighet i en sak. Skattemyndighetene hadde aldri klart å finne ut av dette på egen hånd. Det er nærliggende å tro at retten ønsker å dømme Nerdrum, og derfor ikke har gjort hva de kan for å gå i dybden i denne saken. Hvorfor klarte Dagbladet det skattemyndighetene og påtalemyndigheten ikke klarte? Er det avisene som skal overta påtalemyndighetens arbeid i fremtiden?

For min egen del er saken klar: Nerdrum er dømt på indisier, og retten har ikke vist evne hverken til å spore opp de nødvendige beviser i saken, eller tatt menneskelige hensyn. Hele Norge bør være klar over hvor dypt inkompetente norsk påtalemyndighet er. Et sikkert tegn på forhåndsdømming, er at man unngår i grave i den delen av en sak som kan peke i motsatt retning av en fellende dom. Handler denne saken egentlig om en isolert og syk kunstners kamp mot en ansiktsløst system? Det er påfallende hvor store deler av Norge Nerdrum har hatt å kjempe mot gjennom sin karrière. Noen mennesker er tydeligvis født til å bli upopulære. Det gjenstår å se om Nerdrum også blir fratatt pensel og lerret i fengselet. Det skulle ikke forbause meg. Fy skam på norsk påtalemyndighet, som ikke viser menneskelig forståelse i en sak mot en sytti år gammel kunstner, som har gitt en gave for evigheten til det norske folk, og til resten av verden, som norsk påtalemyndighet – og ikke kunstnorge heller – er i stand til å verdsette.

Henning Næss

This entry was posted in Blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.