Eirik Lodén – Rimbaud uppsummerar sitt samliv med Verlaine

Eirik Lodén

Rimbaud uppsummerar sitt samliv med Verlaine

I anden och i köttet ett!
I köttet mest, det tror jag nog,
av skild natur om än hur tätt.
Han, borgaren som n ä s t a n dog,

bar likväl alltid med en fläkt
ifrån salongerna – av svin!
Den andre, brottslingen, vars ursäkt
invid var utbrunnen ruin

är endast den: för livets skull!
Två bröder på den samma brits
som skuldsatt snart ska slåss omkull.

Så har vårt liv tillsammans smitt
refrängen till chansonens puls:
vi  ä r – för att vi svävar fritt.

Tolkning: Håkan Sandell

Leave a Reply

Your email address will not be published.