Håkan Sandell – Vad hade jag med Herodias att göra…

SalomeHåkan Sandell
Vad hade jag med Herodias att göra…

Vad hade jag med Herodias att göra,
om Herodes hade henne i sin säng,
om hon var gift med hans bror,
vad angick det väl mig;
och varför skulle jag kalla de mäktiga
för huggormsyngel, vad rörde de mig?
Denna min vilja till det rätta,
hur jag bedårades av mig själv
till den renhet som stinker
och den godhet som önskar döma.
Jag som levde bättre vid Jordan,
och döpte i vatten, vatten
mer fyllt av ljus än något annat,
i skapelsens aldrig avbrutna ström.
Salome, den behagliga unga flicka
som gjorde som mamman ville,
en liten kvinna stöpt i formen
av den vittomfamnande större,
hennes kommande liv välsignar jag.
Om jag bara hade blivit vid Jordan,
inte smörjande ner med synd
men tvättande den tillbaka till intet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.