Välkommen!

Varmt välkommen till det skandinaviska retrogardets digitala enklav. Med den här portalen fullföljer vi äntligen vad vår första hemsida en gång i tiden försökte göra: att samla liknande estetiska strömningar och ge en överblick över det arbete som pågår, inte bara i tidskriften Aorta utan även i litteratur- och konstvärlden i stort.

Retrogardet har under åren strax innan millennieskiftet fram till idag kommit att utvecklas till en särpräglad röst inom det nordeuropeiska kulturlivet. Ett manifest saknas men tankeströmningen, anarkistiskt utvecklad, rymmer idéer om en pånyttfödelse av konstarterna genom bruk av traditionella tekniker. En enkät i ämnet, besvarad av några anknutna konstnärer och författare, finns publicerad i vårt arkiv. Wikipedia rymmer ytterligare definitionsförsök.

Det är utan överdrift som vi påstår att denna nya hemsida innebär en lika kraftfull vitalisering av projektet som den nystartade utgivningen av tidskriften Aorta från och med 2006 en gång utgjorde. Aorta kommer fortsättningsvis att utkomma med två tryckta nummer per år, ett på våren och ett på hösten. Först ut under 2010 blir tema: Magi. Det lättaste sättet att försäkra sig om ett nummer är förstås att teckna en prenumeration och det går bra att göra genom vårt kontaktformulär. Priset för ett år är 180 kr för bosatta i Sverige, 220 kr för övriga Europa och 280 kr för resten av världen.

För den som inte kan vänta går det bra att botanisera i vårt arkiv. Ett urval artiklar från äldre nummer ligger redan utlagda. Du hittar även böcker från Katakomb och Carl Forsbergs Bokförlag under sidan Utgivning.

Bloggen är skild från både tidskrift och förlag och är ett sätt för oss att löpande kommentera händelser inom vår intressesfär. Förutom de fasta skribenterna kommer vi med ojämna mellanrum att anlita gästskribenter, inte minst från vårt vittförgrenade internationella nätverk. Först ut är en serie betraktelser över året som gick från Irland, Italien, USA och Tyskland – och det är inte utan viss stolthet vi presenterar Nuala Ní Dhomnaill, som varande den främsta nu levande poeten på iriska språket, här nedan.

Glöm nu inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det gör du enkelt genom att skriva in din e-postadress på startsidan. Där kommer vi löpande, men inte oftare än en gång i månaden, att annonsera större uppdateringar.

Och kom gärna med kommentarer om sidan – om sådant ni läst, om länkar, funktioner eller material ni saknar, så ska vi försöka tillgodose era behov. Väl mött!

This entry was posted in Blogg.

3 thoughts on “Välkommen!

  1. Har precis öppnat er post, och det var en trevlig överraskning, artikelsamlingen, och inte minst den aviga länksamlingen att bita i. Lycka till med detta, Ch W

  2. He, he – ja länksamlingen är verkligen ett kapitel för sig och vi kommer säkert att göra en del förändringar där i framtiden. Kanske något så traditionellt som att sortera i bokstavsordning? Men välkommen, än en gång!

Leave a Reply

Your email address will not be published.