Recension av Aorta i Svenska Dagbladet

aorta-nr-25-26-tradition-och-radikalismAortas senaste recension i Svenska Dagbladet (2009-12-23) ligger tyvärr inte online, varför jag citerar den nedan:

Tidskriften Aortas senaste dubbelnummer (25 – 26), “Tradition och radikalism”, tar inte helt överraskande avstamp i en av årets mest ihärdiga kulturdebatter: “Figurationsfejden” mellan avantgardismvurmarna och de kulturkonservativa.

Att Aorta själv fortsätter att dväljas under sin klargörande devis – Tradition är förnyelse – är en hugsvalelse, som i det här fallet resulterat i ett fullmatat häfte med plats för såväl Pasolini som Goethe, Olga Sedakova som W H Auden, men också för Håkan Sandells omdömesgilla och övertygande svarsartikel på Eva Ströms och Peter Cornells gälla kritik av utställningen “Figurationer” på Edsviks konsthall. Att låta Peter Lindes harmoniska – figurativa! – bronsskulpturer illustrera numret, kan därför inte betraktas som annat än kongenialt.

Martin Lagerholm

David Almer

This entry was posted in Blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.