Konst

Den visuella konsten och den därmed besläktade teoribyggnaden har kom tidigt att intressera det skandinaviska retrogardet. Särskilt den norska klassiskt-figurativa kretsen i Oslo har kommit att förknippas med projektet med det finns en rad andra samtida bildtraditioner som också fungerat inspirerande.

 • Frie Kunster

  Kitsch-gruppens och Oslo-retrogardets café med galleri i St. Olavs gate.
 • Christer Karlstad

  Fabelvärldar, dekadens och klassicism hos den norske konstnären Christer Karlstad.
 • Félicien Rops

  Félicien Rops-muséet i Namur introducerat på franska och engelska.
 • Sverre Malling

  Vi saknar ord för att beskriva den norske målaren Sverre Mallings utveckling de senaste åren.
 • Emblematica

  Allt du vill veta om spansk emblematik under renässans och barock.
 • Christopher Rådlund

  Här presenteras några bilder av målaren Christopher Rådlund, en av de främsta yngre landskapsmålarna i den nyfigurativa miljön. Längst ner på sidan hittar man också hans vackra försvarstal för skönheten i essän Skönheten tillintetgör trivialiteten.
 • A Glossary of Heraldry

  Oversikt over heraldiske symbol og tegn. Kunnskaper om våpenskjold kan du trenge når du minst forventer det..
 • One tooth down

  Tatueraren Joel Albertsson tycker vi har en skön stil.
 • The Schwartzlist

  Kjent nederlandsk historiker og Rembrandtkjenner med interessant blogg.
 • Johan Patricny

  Superklassicisten Johan Patricny presenterad på stram hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.