Katakomb

Bokförlaget Katakomb blev grundlagt med avsikten att utge handskrivna och hantverksframställda böcker till att i små upplagor få framhävt den unika boken, boken som kult-ting där det ultimata förstås är boken som existerar i ett enda exemplar, så som var fallet med senmedeltidens och renässansens svartkonstböcker och vissamlingar. Planen med handskrivna böcker övergavs dock redan efter den första utgåvan Bestiarium (Malmö, 1992). Boken består av sju dikter med djur- och trädmotiv av Håkan Sandell, illustrerad av Clue Brusquini som samtidigt interfolierat de handskrivna dikterna i bilderna. Tekniken är färgfotokopiering på handgjort papper i en handbunden upplaga om 20 exemplar med hårda pärmar och titeln i djuptryck.

Katakombs andra utgivning blev en versöversättning av ett folkepos tillhörande ainu-folket på Hokkaido i det nordliga Japan, så som det skrivits ner efter det muntliga framförandet av Nabesawa Wakarpa på 1910-talet: ur Den gyllene havsuttern – ett ainuepos (København, 1995). Volymen är handbunden, med hårdpärm och relieftryck i pärmen plus lösomslag. Sviten med tryckta illustrationer har utförts av Ola Åstrand. Upplagan var denna gång 50 numrerade exemplar samt en handfull onumrerade recensionsexemplar.

Katakomb utgav med Från ormbädden/Fra ormeleiet (Oslo, 2000) i en tvåspråkig volym fyra poeter ur Oslo-retrogardet; Annika Myhr, Carl Forsberg, Ronny Spaans och Håkan Sandell. Boken har fyrfärgstryck och består utöver poesin av diktarporträtt av de fyra medverkande, utförda av Roar Kjaernstad som också handtryckt de litograferade omslagen. Upplagan var i en eftergift inför masspubliken 80 exemplar, men också denna gång handbundna.

Sommaren 2005 köptes Katakomb av Carl Forsbergs Bokförlag, och lever nu vidare som en fristående etikett.

Från ormbädden / Fra ormeleiet

Medverkande: Annika B. Myhr, Carl Forsberg, Håkan Sandell, Ronny Spaans. Författarporträtt: Roar Kjærnstad.

Slutsåld.

Leave a Reply

Your email address will not be published.