Kejsar Nero som poet

Det är egentligen oförlåtligt att istället för att ägna studietimmar åt en “vis” kejsarfilosof som Marcus Aurelius så ägna dem åt den “tokige” kejsar Nero. Inte ett ideal för men väl kanske en like åt eller igenkänningspunkt för vår tid, ger Nero rikt med tillfällen åt studier av maktens, och kejsarmaktens, mekanismer. För dem som låtit sig nöja med Hollywoods eller Robert Graves Nero-gestalt skall genast nämnas att Neros tillsynelåtande irrationalitet inte sällan har rationella förklaringar. Han var inte kliniskt sinnessjuk så som det framställs i roman- och teveserien “I Claudius”. Att Neros kulturella intressen varit långt mer omfattande än våra egna politiska ledares har inte varit något omgivningen hållit emot honom. Historiker brukade tidigare mena att inte heller hans eget konstutövande utgjorde ett politiskt problem utan däremot dess offentliga framförande. Men även det senare tycks vara en sanning med modifikation.

Myten om androgynen i tre 1800-talsromaner

Myter om ett androgynt urtillstånd finns i de flesta kulturer och har genom historien omhuldats inte minst av inom olika ockulta och mystiska traditioner. Mest känd är kanske den något burleska version som Platon låter komediförfattaren Aristofanes återge i sin dialog Gästabudet.

Tre besvärjelser från kontinenten

Det finns en del intressanta hedniska besvärjelser med poetisk touch från skandinaviskt område, många av dem dessutom skrivna med runor, men knappt några rent hedniska från kontinenten. Det är i sig inte så förvånande då kontinenten kristnades tidigt. De flesta besvärjelser som finns är alltså sena, och i mycket formade efter kristen mall. Två intressanta tidiga besvärjelser från kontinenten finns dock kvar; de mer kända tyska Merseburgbesvärjelserna (två stycken), och den mindre kända anglosaxiska “nio-örterbesvärjelsen”: The Nine Herbs Charm. Båda är tillkomna i helande syfte.