Skall det där föreställa en ko? Om sonetten

Om ett förnyat intresse för sonetten som diktform skriver Håkan Sandell, i Emil Kléens gamla tidning Kristianstadsbladet, under rubriken “Skall det där föreställa en ko?” Sandell närmar sig i sin artikel ämnet utifrån ett nyvaknat svenskt intresse för sonetten, och tar som positiva exempel upp Magnus William-Olssons samling Ingersonetterna, och – i en intilliggande artikel – Malte Perssons nyutkomna sonettsamling Underjorden. Med viss distans redogörs för konflikten mellan Svenska Dagbladets kritiker Michel Ekman och Magnus William-Olsson, men med tydlig sympati för avsikter att skapa förnyade premisser för sonetten som form, tradition som förnyelse.