“Musikhistorien är en myllrande väv”

Ibland släpper DN fram klassiskt orienterade skribenter på kultursidorna, det händer sällan men den senaste satsningen på Klassiska revolutioner verkar väldigt spännande. I en serie på 10 artiklar ska Martin Nyström beskriva de mest innovativa ögonblicken inom klassisk musik. Hans första text handlar om hur flerstämmigheten lyfter den liturgiska musiken till ett eget estetiskt uttryck, bortom dess kyrkliga funktion. Texten tar sitt avstamp i verket Viderunt omnes som troligen skrevs 1198 i Paris av Perotinus.