Odyssevs’ hjemreise fortsetter

Jeg er Odyssevs, Laertes’ sønn
(…)
Det lyse Ithaka er mitt hjem, et fjell det har,
Blad-raslende Neriton, synlig fra fjernt avsted.
Rundt om er mange øyer, tett de ligger hverandre,
Doulichion og Same, og trebekledte Zakynthos.
Ithaka selv ligger lavt, aller lengst ut mot havet,
Mot solnedgangen, ellers vender hun seg mot sør.

(Odysseen 9.19-26, min gjengivelse)

Homers kryptiske beskrivelse av Odyssevs’ sårt etterlengtede hjemsted har siden antikken forvirret leserne. Det er sant, en liten øy i det joniske hav som fortsatt bærer navnet Ithaki ligger i en øygruppe, men slett ikke lengst mot vest innad i denne (“mot solnedgangen”) og hun har intet høyt fjell (“blad-raslende Neriton”) som kan sees fra langt unna. Den vanligste forklaringen har vært at Homer, som – hvis han i det hele tatt har eksistert – både var blind og kom fra Lilleasia enten har forvirret topografien eller gjort seg bruk av et “poetic license”. At dagens Ithaka faktisk var den mytiske Odyssevs øy har de fleste dermed tatt for gitt – skildringen er bare ikke fotografisk.

Både gresk folkemunne og det greske språks kjæreste dikt (Kavafis’ Ithaki) har holdt denne idéen i hevd. Og det er, i det hele tatt, noe poetisk over tanken at den beskjedne lille, delvis karrige øyen skal ha opptrådt som episenter for den ene av Hellas’ to mektige dannelsesepos. Det særegne og diskrete ved maritim geografi spiller vel også en rolle – enten er en historisk plass presis på denne øyen, eller slett ikke (annerledes på fastland: om Schliemanns Troja befant seg noen mil den ene eller andre vei skulle det vel ikke påvirket verken navn, idé, eller myte).

Ved hjelp av moderne geologisk teknologi er i disse dager derimot et internasjonalt forskningsteam i ferd med å komme med følgende radikale forslag: Homers geografi stemmer; det er navnet som er feil! Det viser seg at Paliki, en landtunge ut mot vest fra den betydelige større naboøya Zakynthos, i bronsealderen ikke var landfast men omkranset av hav. Erosjon og sedimentering har gjennom århundrene forbundet Paliki med Zakynthos. Paliki er både lengst mot vest, hun peker sørover i forhold til Zakynthos, og hun prydes av et relativt høyt fjell. Hit var det Odyssevs i 10 år forsøkte å seile, mener forskerteamet.

Det er lite trolig at noe definitivt svar på gåten noen gang vil oppnås (til det finnes for lite identifiserbart arkeologisk materiale). Men jeg kan ikke hjelpe for å undre hvilke resultater det vil ha om Paliki-hypotesen skjulle bli ytterligere styrket. Det storslåtte ved å finne sannhetsgehalt i elementer fra Homer oppnådde nevnte Schliemann både i Troja og Mykene for Illiadens del. Men hvilken følelse sitter man igjen med om det viser seg at Ithaka – selve bakteppet for Odysseen – egentlig skulle hett noe helt annet? Eller kanskje er det nettopp den evige usikkerhet omkring det greske språks mest kjente øynavn som gir det rettferdig plass i litteraturens største reiseskildring?

Alexander Z. Ibsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.