Kejsar Nero som poet

Det är egentligen oförlåtligt att istället för att ägna studietimmar åt en “vis” kejsarfilosof som Marcus Aurelius så ägna dem åt den “tokige” kejsar Nero. Inte ett ideal för men väl kanske en like åt eller igenkänningspunkt för vår tid, ger Nero rikt med tillfällen åt studier av maktens, och kejsarmaktens, mekanismer. För dem som låtit sig nöja med Hollywoods eller Robert Graves Nero-gestalt skall genast nämnas att Neros tillsynelåtande irrationalitet inte sällan har rationella förklaringar. Han var inte kliniskt sinnessjuk så som det framställs i roman- och teveserien “I Claudius”. Att Neros kulturella intressen varit långt mer omfattande än våra egna politiska ledares har inte varit något omgivningen hållit emot honom. Historiker brukade tidigare mena att inte heller hans eget konstutövande utgjorde ett politiskt problem utan däremot dess offentliga framförande. Men även det senare tycks vara en sanning med modifikation.

Regentperiodens silver- och guldmynt med motiv av Nero hanterande lyra har inte uppfattats som löjligt, alls inte som ett nypräglat mynt med Carl XVI Gustaf med gitarr hade gjort. I Neros tid har det utgjort en bild av honom som idealregent i en lysande era. Och att som statsöverhuvud identifiera sig med Apollo, något vi med viss rätt uppfattar som vansinne, var snarast på väg att bli en konvention efter Augustus tid. Kejsar Augustus själv hade skrivit poesi (förmodligen fruktansvärt tråkig), förvånande nog så även Tiberius (efter vad man vet i dekadent “alexandrinsk” stil).

Motsatt populära föreställningar rörde det sig i Neros konstutövande inte om nyckfulla infall utan om mångårig träning. Den största förkärleken hade Nero för lyraspel, han skrev sina egna lyriska sångtexter. Man vet att en av dessa avhandlade Attis och backanterna, ett för all del passande orgiastiskt ämne. Den för övrigt till Neros vandel kritiske Suetonius kunde förtälja efter att ha tagit del av de till hans tid bevarade dikterna, i Neros egen handstil, med överstrykningar och allt, att Nero skrev poesi med stor lätthet, utan synlig ansträngning. Många av dessa dikter överlevde århundradet ut och mer.

Helt fram till vår egen tid är nästan inget bevarat. En episk dikt av Nero, “Troica”, är försvunnen (utöver några rader) – men kanske inte saknad. Ämnet har haft politisk färgning och alluderat på Neros förmenta släktrötter, som en del i en maktlegitimering, alltså inte så tokigt ändå. Några decennier efteråt gör sig Juvenalis rolig över Neros poesi och vågar sig rentav på att kritisera hans militärdiktatur, om jag förstått textavsnittet riktigt. Däremot förefaller Neros dikter ha haft gemensamma nämnare med tonen hos den samtide Petronius, en smak för det pittoreska och färgstarka, det sensationella. (Petronius har en dikt i Satyricon framförd av Eumolpus som kan vara en pastisch inte bara på Senecas tragedier utan också på Neros Troica.)

Det litterära värdet av Neros dikter är det svårt att få något grepp om. Martialis (i och för sig alltid en fursteslickare) verkar mena att Nero “kunde hantverket”, medan Tacitus är avvisande och anser dikterna ihoptotade under middagssällskap. Suetonius verkar mest av allt överraskad över att Nero faktiskt skrev dem själv, och inte plagierat dem som Tacitus antyder. Jag vill ogärna ta Neros parti, men det är lätt att antaga att Tacitus utifrån sin egen robust realistiska stil knappast skulle kunna gilla den barocka svulstighet som kännetecknar “roman”-fragmentet Satyricon och de där insprängda dikterna, den neronska hovsmaken. Det vore som att begära att Ivar-Lo Johansson skulle ha varit en stor Paul Andersson-beundrare.

Om Neros iscensättningar av sig själv som apollonisk poet bar maktstrategiska implikationer och stärkte hans ställning (ungefär motsvarande att iscensätta sig själv som socialistisk poet i det samtida Sverige eller Norge), så märks inget direkt politiskt innehåll i vad vi kan föreställa oss var hans poesi. Utöver den nämnda “Troica”, som besjöng Trojas fall (och är den dikt som ryktena påstod att Nero deklamerade vid Roms brand), så komponerades dikterna i den förlorade samlingen “Liber Dominicus”, vilken som sagt cirkulerade länge, med lyrisk inriktning. Uppgifterna varierar något, men inte mer än runt tio versrader av Nero har överlevt, fem ur Troica vilka jag har sett, och ytterligare följande vilka refereras: En besjunger Poppaeas bärnstensfärgade hår, en andra tackar gudarna för att inga liv gick förlorade när teatern i Neapel störtade samman under ett jordskalv, en tredje beskriver en duvas fjäderdräkt tillrufsad av vinden, en fjärde beskriver floden Tigris lopp och en femte är även den topografisk och har överlevt citerad i ett geografiskt sammahang. Kleinkunst, kan det verka, det rör sig som sagt om isolerade versrader med sammanhanget förlorat.

Efter att “Troica” färdigställts ingavs Nero idéen att skriva ett större historiskt verk. Smickrare vid hovet föreslog att 400 kapitels längd inte var för mycket. Till vilket den närvarande filosofen/akademikern Annaeus Cornutus invände att ett verk av det omfånget endast vore värt att läsa om det skrevs i idealistisk anda med framställandet av till levernet exemplariska karaktärer. Den tillrättavisande kommentaren gjorde Cornutus berömd över hela Rom. Den fick honom också landsförvisad.

Håkan Sandell

(Fotnot; utöver de romerska historikerna är källorna bl a “Nero – the End of a Dynasty”, Miriam T. Griffin, 1984; “Nero”, Michael Grant, 1998 och “Nero”, Edward Champlin, 2003.)

7 thoughts on “Kejsar Nero som poet

 1. Det här tycker jag låter lockande och samtidigt underligt bekant (möjligen är det ett vanligt motiv): “en tredje beskriver en duvas fjäderdräkt tillrufsad av vinden”.
  Skulle du kunna visa den textraden?

 2. J vill en gng gärna göra en komplett textsammanställning. Den raden du nämner är det annars Seneca som citerar, om man vill plöja tre band i LOEB. Versraden anges som så ofullständigt bevarad att inte ens versmåttet går att fastställa. Utöver det så finns det ngt mer än min artikel nämner; en halv versrad, hos Suetonius, om åska nånting. Och ytterligare två rader som möjligen kan vara Neros, men om hos Persius el. hos Titus Calpurnius (i Einsiedeln MS), j fattar inte vilket.

 3. Nu kommer jag plötsligt på vad jag tänkte på. Det var – något helt annat – en rad ur en dikt av Umberto Saba, den om den unga hönan med vindrufs i nackfjädrarna. Det är en dikt om/till hustrun. Kanske tänkte Saba på den här duvan med rufs i fjädrarna, när han skrev den här dikten…

 4. Jo, OM Saba var Seneca-älskare, ngn måste ju vara det. Hos Nero…det är just fr o m hans tid som retorikövningarna börjar sätta tydliga spår i den romerska poesin – och sedan blomma för fullt (stilblomster!) hos Statius, (även om man kan se det redan hos Ovidius), och det är nog min första gissning kring Nero-versraden – och kanske f bakgrunden t Saba: stilövningar i tidens skolundervisning(?)

 5. För att det inte ska bli alltför underligt med min avvikelse till Sabas unga höna, sätter jag in början av dikten här – i original och i Anders Österlings översättning (fastän jag anar att du, Håkan, känner till den här dikten, som väl är den mest kända av alla Sabas):

  A mia moglie

  Tu sei come una giovane,
  una bianca pollastra.
  Le si arrufano al vento
  le piume, il collo china
  per bere, e in terra raspa;

  Till min hustru

  Du är som en ung
  och snövit höna.
  Med vindrufs i nacken
  hon sträcker hals att dricka
  och krafsar i backen,

 6. Föga neroianskt, erkännes. (J antar att det fina i kråksången ligger i assonansen pollastra/raspa?) Känner bara Saba från Anders Österling, den enda stjärnan på min hemstads nattliga firmament (si, det var mer neronskt det!) (Neroianskt? neronskt? Alla tyngre uppslagsböcker här är spräckta och ödelagda, min ex brukade kasta dem på mig)

 7. Jag gjorde inte Saba någon rättvisa när jag klippte av dikten just där; det har du rätt i, men jag var lite lat. Nu har jag rotat upp den på internet. Här:

  A mia moglie
   
  Tu sei come una giovane
  una bianca pollastra.
  Le si arruffano al vento
  le piume, il collo china
  per bere, e in terra raspa;
  ma, nell’andare, ha il lento
  tuo passo di regina,
  ed incede sull’erba
  pettoruta e superba.
  È migliore del maschio.
  È come sono tutte
  le femmine di tutti
  i sereni animali
  che avvicinano a Dio,
  Così, se l’occhio, se il giudizio mio
  non m’inganna, fra queste hai le tue uguali,
  e in nessun’altra donna.
  Quando la sera assonna
  le gallinelle,
  mettono voci che ricordan quelle,
  dolcissime, onde a volte dei tuoi mali
  ti quereli, e non sai
  che la tua voce ha la soave e triste
  musica dei pollai.

  Tu sei come una gravida
  giovenca;
  libera ancora e senza
  gravezza, anzi festosa;
  che, se la lisci, il collo
  volge, ove tinge un rosa
  tenero la tua carne.
  se l’incontri e muggire
  l’odi, tanto è quel suono
  lamentoso, che l’erba
  strappi, per farle un dono.
  È così che il mio dono
  t’offro quando sei triste.
   
  Tu sei come una lunga
  cagna, che sempre tanta
  dolcezza ha negli occhi,
  e ferocia nel cuore.
  Ai tuoi piedi una santa
  sembra, che d’un fervore
  indomabile arda,
  e così ti riguarda
  come il suo Dio e Signore.
  Quando in casa o per via
  segue, a chi solo tenti
  avvicinarsi, i denti
  candidissimi scopre.
  Ed il suo amore soffre
  di gelosia.
   
  Tu sei come la pavida
  coniglia. Entro l’angusta
  gabbia ritta al vederti
  s’alza,
  e verso te gli orecchi
  alti protende e fermi;
  che la crusca e i radicchi
  tu le porti, di cui
  priva in sé si rannicchia,
  cerca gli angoli bui.
  Chi potrebbe quel cibo
  ritoglierle? chi il pelo
  che si strappa di dosso,
  per aggiungerlo al nido
  dove poi partorire?
  Chi mai farti soffrire?
   
  Tu sei come la rondine
  che torna in primavera.
  Ma in autunno riparte;
  e tu non hai quest’arte.
   
  Tu questo hai della rondine:
  le movenze leggere:
  questo che a me, che mi sentiva ed era
  vecchio, annunciavi un’altra primavera.
   
  Tu sei come la provvida
  formica. Di lei, quando
  escono alla campagna,
  parla al bimbo la nonna
  che l’accompagna.
   
  E così nella pecchia
  ti ritrovo, ed in tutte
  le femmine di tutti
  i sereni animali
  che avvicinano a Dio;
  e in nessun’altra donna.
   

  Och här kan man lyssna på dikten:

  http://www.youtube.com/watch?v=143PxgCjoLw

  Och nu ska jag genast dra mig tillbaka innan jag får en sådan där uppslagsbok i skallen. Sidospåret har blivit olidligt långt, jag vet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.