Pound: rader man bär med sig

4N04711

Som 17-åring började jag läsa Ezra Pound  och jag har fortfarande inte på allvar plöjt igenom hans Cantos. Introduktör var förstås Gunnar Harding och hans fantastiska bok Vortex. Den väldiga virveln i London. Ezra Pound och hans epok 1908-1922. Det var redan då de tidiga dikterna, särskilt samlingen Cathay med sina från kinesiska förlagor inspirerade kortdikter som fångade mig.

Hos Pound finns upprorskänslan, upplevelsen att vara vilsen i sin tid, men också att ha givits verktyg starka nog att vrida tiden. Att bända den efter sin egen vilja och vitalisera sin samtid. Och precis som hos William Morris, deras liv överlappar varandra med elva korta år, är det en friskhet från gamla källor som han tror ska vara räddningen. Men där Morris drömmer om ny barbarisk tidsålder och hämtar sitt tunga formspråk från medeltiden är renässansen historiens höjdpunkt för Pound. Men medeltiden finns också hos Pound, särskilt inspirationen av den provensalska trubadurlyriken. Dikten Praise of Ysolt, återigen den unge Pound, är en mästerlig nytolkning av traditionen:

In vain have I striven with my soul
to teach my soul to bow.
What soul boweth
while in his heart art thou?

 

Mer nydanande, mer än försiktigt skrapande på traditionen blir Pound i dikten Ballad of the goodly fere, där han låter Simon Seloten tala sjömansslang om sina minnen av Jesus efter korsfästelsen:

“Ye ha’ seen me heal the lame and blind,
And wake the dead,” says he,
“Ye shall see one thing to master all:
‘Tis how a brave man dies on the tree.”

A son of God was the Goodly Fere
That bade us his brothers be.
I ha’ seen him cow a thousand men.
I have seen him upon the tree.

He cried no cry when they drave the nails
And the blood gushed hot and free,
The hounds of the crimson sky gave tongue
But never a cry cried he.

I ha’ seen him cow a thousand men
On the hills o’ Galilee,
They whined as he walked out calm between,
Wi’ his eyes like the grey o’ the sea,

Like the sea that brooks no voyaging
With the winds unleashed and free,
Like the sea that he cowed at Genseret
Wi’ twey words spoke’ suddently.

Vilka är retrogardet att jämföra sig med Pound? Är en sådan väldig vilja ens möjlig idag? Att skriva en dikt med ambitionen att likt Cantos omsluta, definiera och omstöpa själva civilisationen? Frågan är kanske snarare: har man egentligen något val? Det här är retrogarde.org och nu börjar vi igen.

 

Lament of the frontier guard

By the North Gate, the wind blows full of sand,
Lonely from the beginning of time until now!
Trees fall, the grass goes yellow with autumn.
I climb the towers and towers
to watch out the barbarous land:
Desolate castle, the sky, the wide desert.
There is no wall left to this village.
Bones white with a thousand frosts,
High heaps, covered with trees and grass;
Who brought this to pass?
Who has brought the flaming imperial anger?
Who has brought the army with drums and with kettle-drums?
Barbarous kings.
A gracious spring, turned to blood-ravenous autumn,
A turmoil of wars-men, spread over the middle kingdom,
Three hundred and sixty thousand,
And sorrow, sorrow like rain.
Sorrow to go, and sorrow, sorrow returning,
Desolate, desolate fields,
And no children of warfare upon them,
No longer the men for offence and defence.
Ah, how shall you know the dreary sorrow at the North Gate,
With Rihoku’s* name forgotten,
And we guardsmen fed to the tigers.

This entry was posted in Blogg.

2 thoughts on “Pound: rader man bär med sig

  1. Carl. Ja förr eller senare kommer man till 1900-talets viktigaste litterära gestalt. Och sen följer han en genom livet,. tro mig! / Stewe

  2. CARL / Förr eller senare kommer man till 1900-talets största litterära gestalt! Och se, tro mig, sen följer han en genom livet! / STEWE

Leave a Reply

Your email address will not be published.