Retrogardismen diskuterad

BokomslagEn ny recension, från Danmark och Emilie Dybdal, av Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen, i Edda nr 4/2021 finns nu att läsa. Hela artikeln kan läsas fritt via denna länk,  Men här ett kort utdrag;

Efter en kort teoretisk diskussion centreret om sociologen Edward Shils argumenterer D’Amico for, at retrogarden ikke forholder sig til én specifik tradition, men flere, og at dette ofte kommer til udtryk gennem palimpsester. Herpå følger nøje og perspektivrige analyser af blandt andet traditionens rolle i Sandells digt, med antikke og bibelske referencer, samt orfiske elementer hos Spaans og Farestad…Blandt de fine analyser drages paralleller til både renæssance- og barokkunst samt de klassisk-figurative malere i Oslo. Konkrete samarbejder mellem billedkunstnere og poeter samt ekfraser af Sandell, Besigye og Farestad over Thomas Knarvik, Trine Folmoe og Christopher Rådlunds malerier understreger forbindelsen mellem kunstformerne.?..

This entry was posted in Blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.