Litteratur

Retrogardismen fick i en skandinavisk kontext sin tändande gnista av boken Om retrogardism (ellerströms, 1995). Boken följdes upp av tidskriften Aorta. Här samlar vi länkar till liknande och besläktade projekt och författarskap vi kommit att inspireras av.

William Blake
Det mesta av text, manuskript och bilder av William Blake.

Ash Dahlén
Sveriges främste översättare av persisk lyrik.

Dafydd ap Gwilym
Britanias walisiske Dante, Europas bortglemte kongeniale bard.

Medieval Bestiary
Utförligt, engelskspråkigt och illustrerat bestiarium.

India Star
Kulturdebatt, film, litteratur, poesi, på den indiska subkontinenten.

Draumkvedet
Draumkvedet er katolsk i innhold, og muligens påvirket av den europeiske høymiddelalderens visjoner som ble kjent gjennom norrøne oversetninger og kirkelig forkynnelse.

Dana Gioia
Poeten Dana Gioia räknas som en av den nordamerikanska New Formalist-rörelsens främsta företrädare.

Pia Tafdrup
Pia Tafdrup är Nordens okrönta diktardrottning

Simply Haiku
Amerikansk site som rymmer mycket info kring japansk Poetik.

The Guardian Poetry
Nyhetsside for poesi.

The New Criterion
USA:s främsta organ för samtida traditionsbaserad litteratur.

Renæssanceforum
Skandinavisk forum for renessanse.

Alcohol and Drugs History Society
Forum for alkoholens og drogenes historie.

Joseph Brodsky Museum
Joseph Brodskys museum med informasjon.

From the Ends to the Beginning
Klassisk russisk poesi på engelsk.

Rare Occult Books
Svartkonstböcker och magiska manualer till ibland höga priser.

Aleister Crowley
Den främsta Aleister Crowley-site:n med ett omfattande arkiv.

Tysk trubadurlyrik
Tysk medeltida trubadurlyrik presenterad ur kulturhistoriskt skiftande infallsvinklar.

The Poem Tree
Samleside for poetisk versifikasjon.

Svenska akademiens klassikerutgivning
Förnämlig utgvning av klassiska svenska verk.

Projekt Runebergs katalog
Samlingsplats för vitterhet.

Dutch Poetry
Klassikerer i nederlandsk lyrikk oversatt til engelsk.

The NSK Time
Neue Slowenische Kunst – nyhetsportal.

Nordiskt sällskap för metriska studier
Metrikens ökade relevans i samtidspoesin återspeglas i Nordmetriks värv.

Goethe Institut Schweden
Goethe i Sverige – föredömligt institut och centrum för tysk litteratur i Sverige.

Kristofer Uppdal
Side om og med isbergskalden Kristofer Uppdal.

 

One thought on “Litteratur

Leave a Reply

Your email address will not be published.