Utgivning

[REMIX]

[php] include(TEMPLATEPATH.”/includes/breadcrumb.php”);[/php]

[php] the_title(); [/php]

Carl Forsbergs Bokförlags utgivning är nära knuten till det retrogardistiska nätverket och har över åren givit ut två diktantologier med skandinaviska poeter. En särskild serie mindre volymer – Sylfidserien – med översatt lyrik har utarbetats i samarbete med den internationella poesiscen som poeten Håkan Sandell driver på Frie Kunster i Oslo.

Sommaren 2005 köptes även förlaget Katakomb av Carl Forsbergs Bokförlag, och det lever nu vidare som en fristående etikett.

Urblå natt

Den tredje retrogardistiska poesiantologin. Medverkande: Bill Coyle, Serge van Duijnhoven, Carl Forsberg, Ulrikka S. Gernes, Eirik Lodén, Annika B. Myhr, Mikolaj Orlinski, Håkan Sandell, Ronny Spaans, Anders Ödman. Förord: Johan Lundberg. Efterord: Håkan Sandell. Omslag: Christopher Rådlund.

Pris: 100 kr

Metro Nord

Den andra retrogardistiska poesiantologin. Medverkande: Michael Economou, Carl Forsberg, Ulrikka S. Gernes, Kennet Klemets, Eirik Lodén, Niels Lyngsø, Annika B. Myhr, Håkan Sandell, Ronny Spaans, Anders Ödman. Förord: Håkan Sandell. Omslag: Thomas Knarvik. Boken innehåller även handskrifter av de medverkande, poetikfragment, kollektivdikter, illustration i färg av Christopher Rådlund och ett efterord från utgivaren.

Slutsåld.

[/REMIX]

Leave a Reply

Your email address will not be published.