Konst

Den visuella konsten och den därmed besläktade teoribyggnaden har kom tidigt att intressera det skandinaviska retrogardet. Särskilt den norska klassiskt-figurativa kretsen i Oslo har kommit att förknippas med projektet med det finns en rad andra samtida bildtraditioner som också fungerat inspirerande.

 • Frie Kunster

  Kitsch-gruppens och Oslo-retrogardets café med galleri i St. Olavs gate.
 • Christer Karlstad

  Fabelvärldar, dekadens och klassicism hos den norske konstnären Christer Karlstad.
 • Félicien Rops

  Félicien Rops-muséet i Namur introducerat på franska och engelska.
 • Sverre Malling

  Vi saknar ord för att beskriva den norske målaren Sverre Mallings utveckling de senaste åren.
 • Emblematica

  Allt du vill veta om spansk emblematik under renässans och barock.
 • Christopher Rådlund

  Här presenteras några bilder av målaren Christopher Rådlund, en av de främsta yngre landskapsmålarna i den nyfigurativa miljön. Längst ner på sidan hittar man också hans vackra försvarstal för skönheten i essän Skönheten tillintetgör trivialiteten.
 • A Glossary of Heraldry

  Oversikt over heraldiske symbol og tegn. Kunnskaper om våpenskjold kan du trenge når du minst forventer det..
 • One tooth down

  Tatueraren Joel Albertsson tycker vi har en skön stil.
 • The Schwartzlist

  Kjent nederlandsk historiker og Rembrandtkjenner med interessant blogg.
 • Johan Patricny

  Superklassicisten Johan Patricny presenterad på stram hemsida.

One thought on “Konst

 1. Nu växer det organiserade motståndet mot konceptualism, minimalism och nihilistisk förflackning inom nutidskonsten. ”Retrogardet” var först, men denna våg är mer avancerad. Stuckism (/?st?k?z?m/) är en internationell konströrelse som grundades 1999 av Billy Childish och Charles Thomson för att främja figurativt måleri i motsats till konceptuell konst. I maj 2017 hade den ursprungliga gruppen på 13 brittiska konstnärer utökats till 236 grupper i 52 länder.(en.wikipedia.org).

Leave a Reply

Your email address will not be published.